EU-moms

Moms vid e-handel. Momsproblematik webbutiker utlandet.

Momsförändringar till följd av styrande EU-Direktiv

De förändringar av EU’s gemensamma momsregelverk som gjorts under åren har inneburit en förskjutning av beskattningen till köparens hemland. Till en början avseende varuhandeln men sedermera även i allt större utsträckning även för tjänster. Målsättningen har varit att flytta beskattningen till platsen för faktisk konsumtion i en tid där det blir allt vanligare att tjänster tillhandahålls på distans.

På detta sätt har man uppnått effekten av att allt mindre moms fakturerats mellan länder och därmed också att allt mindre moms behövs återbetalas i de fall momsen varit avdragsgill för köparen.

Den stora förändringen i och med Direktiv 2008/8/EG, som trädde i kraft 2010-01-01, skapade en helomvändning och medförde en ny huvudregel som innebar att skatten ska betalas hos köparen vid handel mellan näringsidkare i olika EU-länder.

Trots denna mångårig strävan att successivt lyfta bort momsdebiteringen från gränsöverskridande tjänstehandel sker fortfarande stor debitering av moms. En del måste rättas mot leverantörer och en del kan återvinnas från myndigheter. Detta är ett komplicerat och resurskrävande arbete för företag.

Vi på följer utveckling inom EU medlemsländers lagföändringar för att kunna avgöra vad som är korekt och vad som är återvinningsbart.

Nedan finns länkar till förändringar som har skett genom åren.

Justeringar i grundläggande regelverk

Faktureringsregler Elektroniska tjänster

Justeringar av faktura- och dokumentationskrav