MOMS VID E-HANDEL

Momsregler vid E-handel inom EU

Vet du om att när ni som e-handlare säljer varor eller tjänster till privatpersoner i andra EU-länder kan ni bli momsregistreringsskyldiga i de länderna?

Om er omsättning överskrider ett s.k. tröskelvärde i det EU-land ni sålt till de senaste 12 månaderna är ni omsregistreringsskyldiga i det landet (se tröskelvärden nedan).

Blir man som e-handlare skyldig att redovisa moms i ett annat land måste dessa regler följas och att fortsätta fakturera med svensk moms är fel och anses som ”svarta affärer” i det andra landet. Följden blir att man felaktigt betalar in svensk moms i Sverige och bygger upp en skatteskuld i det andra landet. Om man gör fel kan man bli skyldig att betala både ränta och straffavgifter. Dessutom har flera länder lägre momssats än Sverige och ni kan därmed tjäna på att registrera rätt.

Skatteverkets information om moms och tröskelvärden vid distansförsäljning (e-handel) »

Tröskelvärden för omsättning vid distansförsäljning inom EU i april 2018

Land Omsättningströskel Värde i Euro
Belgien 35 000 EUR
Bulgarien 70 000 BGN 35 791 EUR
Cypern 35 000 EUR
Danmark 280 000 DKK 37 595 EUR
Estland 35 000 EUR
Finland 35 000 EUR
Frankrike 35 000 EUR
Grekland 35 000 EUR
Irland 35 000 EUR
Italien 35 000 EUR
Kroatien 270 000 HRK 36 291 EUR
Lettland 35 000 EUR
Litauen 35 000 EUR
Luxemburg 100 000 EUR
Malta 35 000 EUR
Nederländerna 100 000 EUR
Polen 160 000 PLN
Portugal 35 000 EUR
Rumänien 118 000 RON 25 305 EUR
Slovakien 35 000 EUR
Slovenien 35 000 EUR
Spanien 35 000 EUR
Storbritannien 70 000 GBP 80 197 EUR
Sverige 320 000 SEK 31 390 EUR
Tjeckien 1 140 000 CZK 44 873 EUR
Ungern 35 000 EUR
Österrike 35 000 EUR

Enligt Skatteverket ligger förslag på ändring av tröskelvärden 2021, se nedan.

Ändringar i EU:s mervärdesskattedirektiv gör att nya regler införs nästa år för telekommunikationstjänster och digitala tjänster.

Förslaget är att utöka den särskilda ordningen för redovisning och betalning av mervärdesskatt (Mini One Stop Shop) som i dag gäller för digitala tjänster till att gälla för alla tjänster och för vissa omsättningar av varor. Ordningen byter då namn till One Stop Shop (OSS).

I förslaget ingår också att slopa den nuvarande omsättningströskeln för distansförsäljning av varor från andra EU-länder. I stället ska den EU-gemensamma tröskel som gäller för bestämmande av beskattningsland för digitala tjänster även gälla för unionsintern distansförsäljning av varor. Den tröskeln är 10,000 euro.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Ytterligare information kommer att publiceras under året. (Källa Skatteverkets hemsida 2020-09-20)

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss för internationell momsproblematik.

  Ditt namn*

  Din e-post*

  Ditt telefonnummer*

  Jag behöver hjälp med moms rörande:

  Övrig information

  Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med GDPR, lagen om hantering av personuppgifter. Läs mer »