Faktureringsregler för elektroniska tjänster

Vid försäljning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till privatpersoner inom EU ska momsbeskattning ske i det land där köparen är bosatt eller vistas permanent (detta är ett undantag från huvudregeln).

Du kan välja att redovisa momsen i varje land (via lokal momsregistrering) eller via en särskild elektronisk deklaration, MOSS (Mini One Stop Shop), som lämnas till Skatteverket.

MOSS (Mini One Stop Shop)

Redovisning av moms på elektroniska tjänster inom EU

För att kunna göra MOSS deklarationer måste en registrering ske hos Skatteverket.

När du är registrerad till MOSS lämnar du din deklaration samt betalar din moms till Skatteverket. Den särskilda deklarationen för MOSS är en helt egen deklaration. Några ändringar med anledning av MOSS kommer därför inte att göras i den vanliga momsdeklarationen.

I MOSS-deklarationen redovisar du din omsättning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till kunder i andra EU-länder. MOSS omfattar endast omsättning till privatpersoner och andra som inte är näringsidkare. Omsättning till företag omfattas alltså inte. Din omsättning av varor samt övriga typer av tjänster omfattas inte heller av MOSS. Dessa omsättningar redovisar du i den lokala momsdeklarationen.

Beloppen i MOSS-deklarationen ska anges i euro och inte i svenska kronor.

Deklarationen ska lämnas in elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst. Du lämnar den för varje kalenderkvartal. Deklarationen ska ha kommit in till Skattverket senast den 20:e i månaden efter redovisningsperiodens utgång. Momsen ska ha kommit in till Skatteverket senast samma dag.

Justeringar i grundläggande regelverk

Faktureringsregler Elektroniska tjänster

Justeringar av faktura- och dokumentationskrav