Vi kan moms!

Kvalitetssäkra din momshantering

Låt oss hjälpa dig

Vi vet hur olika länders myndigheter vill ha ansökningar, hur fakturor/kvitton skall se ut, vilka dokument som måste bifogas och vem som måste skriva på handlingarna. Vi kan sköta hela processen från ”ax till limpa”.

Momsregistrering & Konsultation

Momsåtervinning

Utbildning

Momsregistrering & konsultation

Håll koll på dina momsflöden

Myndigheter i Europeiska länder arbetar på olika sätt vad beträffar momsregistreringar. Vi vet hur de olika tillvägagångssätten ser ut och kan därför hantera all typ av momsregistrering oberoende land för er.

Kontakta oss vid frågor kring utländsk moms, momsregistrering, fakturering med eller utan moms, omvänd beskattning, reverse charge samt övriga frågor kring internationell momshantering.

E-handel

 • Vid e-handel har Europas länder olika tröskelvärden för registrering av moms i försäljningslandet.

 • Vissa länder har lägre momssats vilket kan medföra besparingar för er.

 • Undvik straffavgifter från myndigheter genom att registrera er i tid.

Momsåtervinning

Vi vet hur olika länders myndigheter vill ha återvinningsansökningar, hur fakturor/kvitton skall se ut, vilka dokument som måste bifogas och vem som måste skriva på handlingarna. Vi sköter hela processen från ”ax till limpa”, från identifiering av fakturor tills att återbetalning landar på ert konto!

Varje land har sina regler avseende avdragsrätt och rätt till återbetalning av moms. Olikheterna som finns är oftast relaterade till direkta eller indirekta tjänstekostnader för personalen och vi kan skillnaderna.

Momskonsulterna arbetar utifrån två olika tjänster för återvinning av utländsk moms.

Välj den tjänst som passar dig bäst!

Exempel på områden

 • Vissa kostnader i samband med mässor

 • Hotell- och representationskostnader

 • Frakter och drivmedel

 • Deltagaravgifter för kurser och konferenser

 • Vissa tjänstearvoden

 • Verktygskostnader

 • Införselmoms

Utbildning

Den svenska momsdeklarationen har blivit allt krångligare och det gäller att både den egna kompetensen och de systemstöd man har uppdateras regelbundet för att allt ska bli rätt. Vi skräddarsyr utbildningar inom svensk moms med större eller mindre inslag av EU-perspektiv utifrån den nivå som passar just er och er verksamhet.

Väljer ni oss som samarbetspartner kommer ni inte drabbas av onödiga merkostnader på grund av momstrassel.

Utbildningen ger er personal trygghet i sitt arbete kring moms.

Ni kommer märka att, anlita oss medför kostnadsbesparingar.

Innehåll

 • Hel- eller halvdag med uppföljning

 • Momsförändringar

 • E-handel

 • Omvänd beskattning

 • Vinstmarginalbeskattning