Reglerna för en fakturas innehåll har förenklats och förtydligats i olika avseenden.

När köparen är skyldig att betala momsen, ska uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet” anges i fakturan. Uppgiften kan anges på tillämpligt språk, och på engelska blir det t.ex. ”reverse charge”.

När vinstmarginalbeskattning av olika slag tillämpas ska även det förtydligas i fakturan genom att standardiserade upplysningstexter används.

När köparen utfärdar fakturan ska uppgiftensjälvfakturering anges och självfakturering är inte längre begränsad till försäljning inom landet.

Då köparen är skyldig att betala momsen ska fakturan innehålla uppgift om det beskattningsunderlag som ersättningen för varor eller tjänster motsvarar.

Reglerna för en förenklad faktura har förenklats och förtydligats i olika avseenden.

Bl.a. anges numera specifikt i Momslagen att en förenklad faktura får utfärdas om köpeskillingen inte överstiger 4 000 kr inkl. moms. Vidare anges bl.a. att förenklade fakturor inte får utfärdas i samband med distansförsäljning.