1 Januari 2010 skrotades det gamla systemet att skicka pappersansökningar inklusive originalfakturor och mer eller mindre omfattande tilläggsdokumentation till de olika myndigheterna i de olika EU-länderna. Istället ska ansökningar initieras via en elektronisk portal som Skatteverket tillhandahåller. Ansökningar kan göras via s.k. deklarationsombud som har någon form av godkänd E-legitimation. De administrativa förenklingarna är välkomna, men de minskar inte kravet på förkunskaper eller företagarnas ansvar, tvärtom.

Eftersom dessa nya ansökningar bygger på självkontroll, i likhet med våra skattedeklarationer, blir också ansvaret större för sökanden. Fakturor måste vara fullständiga och korrekta. Avdragsrätten måste vara fastställd och i vissa fall även uträknad utifrån nationellt fastställda proportioner och avdragsbegränsningar. Brister och felaktigheter i ansökningar kommer att leda till underkännande. Ogrundade återbetalningskrav kan även komma att leda till någon form av viten motsvarande våra skattetillägg.

Vi på momskonsulterna har över 15 års erfarenhet från momsåtervinning. Utnyttja vår erfarenhet genom att teckna ett Full-service, Send-In eller Assistans avtal hos oss, så hjälper vi er att optimera er momsåtervinning. Vill du veta mer, kontakta oss!