Redovisning av moms på elektroniska tjänster inom EU

För att kunna göra MOSS deklarationer måste en registrering ske hos Skatteverket.

När du är registrerad till MOSS lämnar du din deklaration samt betalar din moms till Skatteverket. Den särskilda deklarationen för MOSS är en helt egen deklaration. Några ändringar med anledning av MOSS kommer därför inte att göras i den vanliga momsdeklarationen.

I MOSS-deklarationen redovisar du din omsättning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till kunder i andra EU-länder. MOSS omfattar endast omsättning till privatpersoner och andra som inte är näringsidkare. Omsättning till företag omfattas alltså inte. Din omsättning av varor samt övriga typer av tjänster omfattas inte heller av MOSS. Dessa omsättningar redovisar du i den lokala momsdeklarationen.

Beloppen i MOSS-deklarationen ska anges i euro och inte i svenska kronor.

Deklarationen ska lämnas in elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst. Du lämnar den för varje kalenderkvartal. Deklarationen ska ha kommit in till Skattverket senast den 20:e i månaden efter redovisningsperiodens utgång. Momsen ska ha kommit in till Skatteverket senast samma dag.