Vid försäljning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till privatpersoner inom EU ska momsbeskattning ske i det land där köparen är bosatt eller vistas permanent (detta är ett undantag från huvudregeln).

Du kan välja att redovisa momsen i varje land (via lokal momsregistrering) eller via en särskild elektronisk deklaration, MOSS (Mini One Stop Shop), som lämnas till Skatteverket.