Våra tjänster


Revision >>
De flesta företag tjänar pengar på att göra en revision av leverantörs-reskontran. Vid stora flöden av fakturor är det lätt att man missar avdrags möjligheter, registrerar felaktiga fakturor eller dubbel-registrerar fakturor.

Konsultation & Outsourcing >> 
Momskonsulterna HRK AB är ett internationellt konsultbolag specialiserat på mervärdesskattefrågor, momsregistreringar och administrativ effektivisering av momshantering.

Moms från utlandet. Momsåtervinning.

Momsåtervinning >>
Du kan få tillbaka moms från utlandet. Många låter bli att ansöka om momsåtervinning för att det är många och krångliga regler att ta hänsyn till. Vi hjälper dig med dina ansökningar om återvinning.

Utbildning >>
Momsen skall normalt inte belasta företagen som en kostnad, men om man inte har rätt kompetens kan den indirekt bli det.

 

Ring och prata med oss om moms! 08-564 841 80