Revisionsprocessen är ett kontinuerligt arbete

Vi lämnar inget åt slumpen.

Mjukvaran analyserar alla leverantörsfakturor och kontrollerar dess riktighet utifrån bl.a. momslagen, därefter kontrollerar och verifierar våra experter resultatet. För kunden återstår endast att slutverifiera felen, för att säkerställa att parterna är överens om resultatet samt att använda informationen på ett rationellt sätt.

För att kunna minimera felen i framtiden, måste resultatet från revisionen leda till förbättringsåtgärden hos kunden, vilket vi kan hjälpa till med. Därefter bör en ny körning göras så att man säkerställer förändringarna.

Revisionen är en kostnadsfri investering för företaget som möjliggör återbetalning från momshantering, identifierar dubbelbetalda fakturor samt minimerar risken för straffsatser. Tjänsten medför bättre kontroll på leverantörsreskontran till ett minimalt arbete för kunden, där vårt arvode utgår vid återbetalda pengar. 

Kontakta oss så berättar vi mer >>

IhTS hemsida >>