Om oss

Momskonsulterna startades 1998 i syftet att tillhandahålla svenska och utländska företag momsåtervinningstjänster. Bland ägare och personal fanns redan från början stor förvärvad erfarenhet inom området.

Momskonsulterna har allt sedan dess tillhandahållit momsrelaterade tjänster till främst stora och medelstora svenska företag där det absoluta flertalet är börsnoterade. Våra kunder finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Polen och Frankrike.

Under åren har Momskonsulternas kompetens inom momsområdet breddats och tjänsteutbudet omfattas numera även av rådgivning, administration av momsregistreringar i Sverige och utomlands samt kundanpassade momsutbildningar.

Under 2010 inledde vi ett nära samarbete med en grupp erfarna IT utvecklare och Management konsulter för att utveckla ett nytt momsrevisionsverktyg. Idag äger vi tillsammans IhTS, ett kraftfullt verktyg för att kunna analysera 100 000- tals leverantörsfakturor.

Sedan juli 2008 ägs Momskonsulterna av V.A.T. Partner Sverige AB, ett bolag som startats med ambitionen att bli framtidens trygga och kompletta samarbetspartner för svenska företag inom momsområdet.