Momsregistrering

Inom EU

Det börjar bli allt svårare att driva ett internationellt företag utan att momsregistreringa utanför Sverige. Exempel på omsättning som kan leda till momsregistreringar är:

• Lokal omsättning - Inköp och försäljning av vara inom samma land 
• Leveransvillkor - Om kunden hämtar varor direkt hos din leverantör  
• Varulager - Olika regler inom EU 
• Försäljning till privatpersoner - Det finns olika gränsvärden 
• Längre projekt i andra länder - Beroende på dubbelbeskattningsavtal 
 
Vi på Momskonsulterna har stor erfarenhet av att utreda eventuella krav om momsregistrering, samt att genomföra registreringar.  

Kontakta oss så berättar vi mer >>

 

Momsdeklarationer

Inom EU

Alla länder inom EU har sina rutiner och krav vid deklaration av moms. Vi kan vara ert ombud eller konsult för att hantera era momsdeklarationer. Vi håller reda på när deklarationer skall vara inlämnad, vad som skall ingå och vilka förenklingsregler som finns inom respektive land.

Kontakta oss >>