Riktad revision

För att optimera revisionen väljer vi tillsammans ut en signifikativ period på en till tolv månader som vi går igenom för att analysera. Analysen visar hur bolagets verksamhet återspeglas i momsdeklarationerna.

Vid revisionen kan vi titta på:

• Har ni yrkat avdrag för all svensk moms?
• Konteras förvärvsbeskattning på ett riktigt sätt?
• Hanteras utlägg och vidarefakturering på ett korrekt sätt?
• Stämmer momsdeklarationen överens med verkligheten?
• Hur är fakturorna slutkonterade?
• Återvinns utländskmoms?

Totalomfattande momsrevision

Om momsrevisionen visar att företaget har brister i sin momshantering, tillåter skatteverket att man ljusterar flera år tillbaka. 

Har man missat att dra av moms eller fått felaktiga fakturor kan det finnas betydande belopp att återfå.Kontakta oss så berättat vi mer>>