Förändringar 2015

Nya faktureringsregler för elektroniskal tjänster

Vid förssäljning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till privatpersoner inom EU ska momsbeskattning ske i det land där köparen är bosatt eller vistas permanent. (detta är ett undantag från huvudregeln)  

Du kan välja att redovisa momsen i varje land (via lokal momsregistrering) eller via en särskild elektronisk deklaration, MOSS (Mini One Stop Shop), som lämnas till Skatteverket.