Förändringar 2011

Från och med den 1 Januari 2011, omfattas även mässtjänster, konferenser, utbildning och andra typer av eventtjänster av huvudregeln för försäljning mellan näringsidkare.

Om säljare och köpare är etablerade i olika EU-länder ska ingen moms debiteras på fakturan. Istället skall den beskattas i köparens hemland via omvänd betalningsskyldighet, s.k. "reverse charge".

Detta gäller dock inte för inträde eller deltagaravgifter till dylika arrangemang, då momsen istället tas ut i landet där arrangemanget äger rum.