Förändringar 2010

Bakgrunden till Momspaketet

Den tekniska utvecklingen, som bl.a. innebär att allt fler tjänster tillhandahålls på distans, har sprungit ifrån momsregelverket och den uppdatering som nu har implementerats i EU-medlemsländernas respektive lagstiftning innebär att momsflödena över unionens gränser nu minskar. 

 

Definition av omsättningsland för tjänster (2008/8/EG)

Det femte kapitlet i Momslagen har skrivits om för att anpassas till direktivet och två nya huvudregler har införts som ersättning för den tidigare huvudregeln som i praktiken innebar att momsen skulle tas ut i säljarens etableringsland. Läs mer….

Nya rapporteringsskyldigheter (2008/8/EG och 2008/117/EG)

I jakten på skattebedragare införs från 2010 nya rapporteringskrav inom EU avseende gränsöverskridande handel. Sedan tidigare är företagen skyldiga att rapportera försäljning av varor till andra medlemsländer för att ge möjlighet till kontroll över handel och skatter. Från 2010 omfattar rapporteringskraven även tjänsteförsäljning till momsregistrerade kunder i andra medlemsländer. Läs mer….

Enklare momsåtervinning (2008/9/EG)

En stor förändring är att svenska företag kan göra ansökningar om återbetalning av moms från andra EU-länder via en elektronisk portal hos Skatteverket. Alla ansökningar som görs från 2010-01-01 ska göras via denna portal. Läs mer…