Total revision

Momskonsulterna har sedan 2010 medverkat i framtagandet en mjukvara som hjälper oss att effektivt kunna bearbeta data från 100 000-tals skannade fakturor. På så sätt kan vi efter verifiering av avvikelser ge er en verklig status på er leverantörsreskontra utifrån era önskemål

Med hjälp av mjukvaran kan vi:

• Hitta lokal moms/VAT ni missat att yrka avdrag för
• Upptäcka fel i förvärvsbeskattningen
• Finna fakturor som är dubbelregistrerade
• Hitta felbetalningar
• Analysera specifika avdelningar, leverantörer, konton m.m.

Efter att mjukvaran har gjort sitt, går våra erfarna momskonsulter igenom allt och verifierar samtliga fel och avvikelserna innan en rapport sammanställs. Rapporter kan definieras utifrån kundens särskilda önskemål. 

Kostnaden för revisionen är i huvudsak kopplad till de avvikelser vi finner. Vår erfarenhet visar att de allra flesta företag gör en nettobesparing på att anlita oss.

Revisionen lämpar sig för företag inom EU som skannar alla sina leverantörsfakturor.

Läs mer om revisionsprocessens olika delar i en Total revision >>

Kontakta oss så berättar vi mer >>